اسلایدر

سوئد و آشنایی با سوئد

سوئد و آشنایی با سوئد

آشنایی کلی با کشور زیبای سوئد کشور زیبای سوئد از سمت جنوب با کشور دانمارک و از سمت شمال شرق با کشور فنلاند و از جهت غرب نیز با کشور نروژ همسایه می باشد. پایتخت کشور سویئ شهری تشکیل شده از جزایر بنام استکهلم است. نوع حکومت سیاسی این کشور، از نوع پادشاهی مشروطه بوده…